Reinsdyr fra Norge til Klondike

Høsten 1897 besluttet den amerikanske kongressen å importere reinsdyr fra Norge. En humanitær katastrofe syntes å utvikle seg i Klondike, Canada. Vinteren i nord hadde kommet ekstra tidlig det året og Yukondistriktet var overfylt av våte, forfrosne og sultne gullgravere som begynte å bli mer og mer desperate.

Før gullrushet var det gjort forsøk på å introdusere reinsdyr fra Sibir sammen med kyndige reinpassere fra Norge til Alaskas befolkning. Nå virket det som en god ide å fortsette dette eksperimentet samtidig som det ville være et forsøk på å hjelpe på gullgravernes desperate situasjon ettersom Yukon grenser til Alaska. Reinsdyr er allsidige, foruten å være gode trekkdyr på snø og is kan de også brukes både til mat og klær.

Skipet Manitoba med «Manitoba-ekspedisjonen» eller «The Yukon Relief Ekspedition» forlot Alta midt på vinteren, den 4. februar 1898, med over 500 reinsdyr og 250 tonn reinlav. Reinpasserne var fra Finnmark og Nord-Troms. De var på to års kontrakter med den amerikanske regjering, noen av dem hadde med seg ektefeller og det var mange små barn ombord. En av reinpasserne var Jafet Lindeberg. Slekt1 vil komme tilbake til ham ved en senere anledning.

Ferden over Atlanterhavet midtvinters gikk overraskende bra og i New Jersey ventet et spesialtog med 11 vogner som fraktet dyrene tvers over det amerikanske kontinenet til Seattle. Her startet problemene.

I Seattle fikk de 10 dagers pause mens de ventet på båttransport nordover. Havnearbeiderne forsto ikke at reinlaven var dyrefor og kastet det som var igjen på sjøen. For å bøte på matmangelen fikk reinsdyrene være i Woodland Park i byen og gresse der. Dyrene og samene med sine fargerike klær ble til stor attraksjon blandt byens og omegnens befolkning. 

Problemene ble verre. Båten som opprinnelig var satt opp for å frakte dyrene til Alaska var blitt rekvirert til militærtransport av de amerikanske myndighetene som var kommet i krig med Spania over Filippinene. Våren var på anmarsj i Klondike og faren for en katastrofe der syntes å avta. Ekspedisjonen med reinsdyr ble ikke prioritert som viktig lenger og de måtte nøye seg med en gammel bark som langsomt ble trukket nordover av en slepebåt. Nordmenn og reinsdyr ble satt i land ved byen Haines i Alaska for å gå over land til gullgraverdistriktene i Yukon.

Fra Chilkoot passet

Amerika hadde kjøpt Alaska av Russland for «en neve dollar» i 1867. Rundt århundreskiftet var det fremdeles dårlig med kommunikasjonsveier innover i landet. Ekspedisjonen måtte gjennom det beryktede Chilkoot passet for å komme inn i Canada og det ble en lang, farlig og strabasiøs ferd.

Foruten problemene med å drive dyrene gjennom det vanskelige passet, måtte reinpasserne stadig forsvare reinflokken mot ulver. Løftene fra Amerika om for til dyrene var heller ikke oppfylt og dyrene ble stadig mer utmattet og mange døde av sult.

Den 28. februar 1899 nådde den utslitte ekspedisjonen endelig fram til gullgraverne i Yukon distriktet. Da var det bare 114 reinsdyr igjen av de 531 dyrene som forlot Alta.


Kilder:
TSGMi 3300 – en gullnugget fra Alaska av Per Bøe
Fulbright.no
Gullgraverskolen.no