Resultatene av slektsforskerundersøkelsen 2019

Vi vet mye om våre forefedre, men hvem er egentlig vi som er så nysgjerrige på de som har levd før oss. I september gjennomførte Slekt1 vår andre slektsforskerundersøkelse, her er resultatene. Takk til alle som deltok.

Vinner av gavekort

Vi takker for all deltagelse i Slektsforskerundersøkelsen 2019. Ved hjelp av nettstedet Random.org trakk vi ut John Kristoffer Haugan til å motta et gavekort på kroner 200 i nettbutikken.

Annonse

Respondentene har blitt noe eldre

Fjorårets undersøkelse hadde med litt flere av den yngre garde. Dette kan ha slått ut på enkelte spørsmål.

Generelt sett bruker vi nå mer penger på slektsforskning enn i fjor. Det er også langt flere som bruker MyHeritage enn i fjor.

Antallet slektsforskere som har tatt en DNA-test er også merkbart høyere i årets undersøkelse.

Ønsker du å sammenligne årets besvarelse med fjorårets, finner du her svarene fra slektsforskerundersøkelsen 2018.

Kjønn

 • 61,7% kvinner
 • 38,3% menn

Alder

 • 31,3% mellom 60-69 år,
 • 30,4% var mellom 50-59 år,
 • 19,1% mellom 40-49 år
 • 13,9% mellom 70-79 år
 • 4,3% mellom 30-39 år
 • 0,9% mellom 80-89 år

Det var ingen under 20 eller over 90 år som svarte på undersøkelsen

Hvor mange bor i din husstand?

Annonse
 • 46,1% svarte 2
 • 27,8% svarte 1 (bor alene)
 • 14,8% svarte 3
 • 8,7% svarte 4
 • 1,7% svarte 5
 • 0,9% svarte 6 eller flere

Har du tatt en DNA-test?

 • 48,2% svarte nei
 • 51,8% svarte ja

Hvor godt mener du selv du behersker gotisk skrift?

 • 23,4% svarte dårlig eller svært dårlig
 • 37,4% svarte middels godt
 • 39,2% svarte godt eller svært godt

Har du tatt kurs eller studier i slektsforskning?

 • 65,2% svarte nei
 • 34,8% svarte ja

Har du skrevet en eller flere slektsbøker?

 • 77,9% svarte nei
 • 22,1% svarte ja

Hvor mange forfedre har du (omtrent) i ditt slektstre?

 • 47,8% svarte over 1000 forfedre
 • 15,7% svarte mellom 500-750 forfedre
 • 12,2% svarte mellom 250-500 forfedre
 • 11,3% svarte mellom 750-1000 forfedre
 • 9,6% svarte mellom 50-250 forfedre
 • 3,5% svarte under 50 forfedre

Er du medlem av et historielag?

 • 55,3% svarte nei
 • 44,7% svarte ja

Er du medlem av en forening for slektsforskere?

 • 66,7% svarte ja
 • 33,3% svarte nei

Hvor mye penger bruker du i året på slektsforskning?

 • 46,1% bruker inntil 5000 kroner i året
 • 31,3% bruker inntil 1000 kroner i året
 • 13% bruker ikke penger på slektsforskning
 • 8,7% bruker inntil 10 000 kroner i året
 • 0,9% bruker inntil 50 000 kroner i året

Ingen av de som besvarte brukte mer enn 50 000 kroner i året.

Betaler du for en av følgende databaser?

Annonse
 • 42% bruker kun gratis-databaser eller låner tilgang av andre
 • 42,9% MyHeritage
 • 27,7% Ancestry
 • 9,8% ArkivDigital
 • 2,7% Geni.com
 • 1,8% Newspapers.com

Øvrige databaser hadde under 1%

Hvor mange år har du drevet med slektsforskning?

 • 26,1% over 25 år
 • 16,5% fra 6-10 år
 • 14,8% fra 21-25 år
 • 13,9% fra 11-15 år
 • 12,2% fra 3-5 år
 • 11,3% fra 16-20 år
 • 3,5% fra 1-2 år
 • 1,7% under ett år

Hvor gammel var du da du begynte med slektsforskning?

 • 24,3% mellom 41-50 år
 • 19,1% mellom 31-40 år
 • 16,5% mellom 20-30 år
 • 16,5% mellom 51-60 år
 • 9,6% under 20 år
 • 9,6% mellom 61-70 år
 • 3,5% under 13 år
 • 0,9% mellom 71-80 år

Hva fikk deg til å begynne med slektsforskning?

 • 70,4% begynte av egen nysgjerrighet
 • 20% oppga familie som grunn

Øvrige svar vi fikk inn var:

 • En tippoldefar som var uekte. Finne ut av «mørk hemmelighet» i familien.
 • Min historielærer
 • Besteforeldres historier
 • Var at jeg viste nokså lite av min mors side. eneste jeg visste var at hun kom fra finnmark og kjøllefjord. I oppveksten fikk jeg spørsmål om jeg hadde samisk slekt. samme med min far hadde jeg også lite kjennskap. det var sånn alt startet.
 • Døende foreldre
 • Et familiemysterium
  Tro
 • Venner
 • Reklame

Noterer du ned kilder når du finner informasjon?

 • 93,9% svarte ja
 • 6,1% svarte nei

Har du eller tjener du penger på slektsforskning?

 • 93,8% svarte nei
 • 6,2% svarte ja

Hva foretrekker du å si?

 • 58,8% sier slektsforskning
 • 37,7% sier slektsgranskning
 • 2,6% sier genealogi
 • 0,9% alle disse

Bruker du fysiske steder som arkiv, bibliotek og/eller museum (for å finne slektskilder)?

 • 67% svarte ja
 • 33% svarte nei, bruker kun internett

Har du egne barn?

Annonse
 • 36,5% svarte ja og barnebarn
 • 35,7% svarte ja
 • 26,1% svarte nei
 • 1,7% svarte ja og oldebarn

Har du noen gang forkastet arbeidet og startet på nytt?

 • 46,1% svarte nei
 • 32,2% svarte ja, men bare deler av arbeidet
 • 13,9% svarte ja, flere ganger
 • 7,8% svarte ja, en gang

Hvilke slektsprogram foretrekker du å bruke?
I 2018 var det kun mulig å oppgi ett program, denne gangen kunne man sette kryss ved flere program.

 • 36,5% MyHeritage
 • 24,3% Legacy Family Tree
 • 20,9% Brothers Keepers
 • 15,7% Ancestry
 • 13,9% Geni
 • 6,1% Embla
 • 6,1% Mac Family Tree
 • 4,3% TNG – Tne Next Generation of sitebuilding

Øvrige slektsprogram hadde færre en 3% brukere

Hvor mange forskjellige slektsprogram bruker du samtidig?

 • 53,6% svarte 1
 • 32,7% svarte 2
 • 10% svarte 3
 • 3,6% svarte 4 eller flere