Rørosboka bind 3

Tilbake til bygdebøker i Sør-Trøndelag

Innhold

 RØROS  LANDSOGN                     side    7
 Røraas – Rørosgård   11
 Engan  46-1   15
 Løkka  46-2   16
 Engan  46-3   17
 Nyheim  46-4   18
 Sundbakken  45-1   19
 Kåsa  44-1   20
 Råa  43-1   22
 Nedre Kåsa  44-2   22
 Tuftbakken  44-3   22
 Kåsbakken  44-4   23
 Lilletrøa  42-1   23
 Prestvollene  39-1 og 2, 40-1   24
 Nyrønningen  41-1   26
 Sundet søndre   27
 Sundet øvre  38-7   28
 Sundhaugen  38-3   29
 Bjørkly  38-4   30
 Sundet søndre  38-1   30
 Sundet søndre  38-2   31
 Sundet nordre  37-1   32
 Sundet nordre – Midtsundbakken  37-2   33
 Sundet nordre  37-4   35
 Sundet nordre  37-5   36
 Trønnesgård  37-8   36
 Sommersteder på Sundet   37
 Storflata  36-1   38
 Rørosgård skole   39
 Rørosgård nedre (søndre)  35-4   39
 Jellhaugen  35-5   41
 Rørosgård søndre  35-3   42
 Rørosgård søndre  35-6   44
 Rørosgård nordre  35-1   45
 Rørosgård nordre  35-2   46
 Lilletrøa – Kalvhagaen  34-1   46
 Querneng – Kvernengan   48
 Kverneng  33-1   49
 Kverneng  33-6   51
 Kverneng  33-9   52
 Kverneng  33-7   52
 Kverneng  33-4   53
 Egga  32-1   54
 Kverneng  33-2   54
 Kverneng – Midtvollen  33-3   55
 Kverneng  33-8   56
 Lyheim  33-15   57
 Galåa   58
 Galåa  150-1   61
 Nystad  150-8   64
 Skogheim  150-12   64
 Trøan  150-11   65
 Bjørkheim  150-13   65
 Bjørnstad  150-14   65
 Eggset  150-20   66
 Skoglund  150-21   66
 Østre Galåplass  151-6   66
 Galåa vestre  151-4   68
 Galåa nordre  151-5   69
 Galåa nordre – Fabrohaugen  151-8   69
 Furutun  151-15   70
 Eggan  151-16   70
 Vestre Galåplass – Haugen  152-2   71
 Galåa øvre  152-3   72
 Haugen  152-9, 10, 13   73
 Solhaug  152-15   73
 Jakob Monsavollen  153-1   74
 Galåvollplass  153-2   75
 Vestre Galåplass  152-5   76
 Galåa ytre  152-6   77
 Åsen  152-11   78
 Bratthaugen  151-10   78
 Lunheim  151-19   79
 Østre Galåplass  151-1   79
 Østre Galåplass  151-3   80
 Løkka  151-7   82
 Galåa skole   83
 Klasvollen søndre  154-1   83
 Klasvollen nordre  154-4   85
 Tyvold – Engan   86
 Tyvold søndre  155-3   87
 Tyvold søndre  155-1   89
 Engan  154-3   89
 Engan  155-4   90
 Tyvold nordre  155-5   91
 Tyvold søndre  155-2   92
 Hytteiendommer i Galåa og Engan   93
 Høsøya og Håneset   93
 Høsøya nordre  147-1   94
 Storåkeren  147-4   95
 Høsøya søndre  147-3   96
 Høsøya søndre  147-5   98
 Høsøya søndre  147-6   98
 Lilleåkeren  147-7   99
 Nytrøa  147-10 100
 Høstrøa  147-13 100
 Høsegga  147-12 100
 Nybo  147-15 101
 Enebu  147-17 101
 Solbakken  147-19 102
 Furuly  147-20 102
 Nyheim  150-23 102
 Kvilheim  150-26 102
 Håneset nordre  132-115 103
 Håneset øvre  132-114 104
 Håneset søndre  132-113 105
 Håneset nedre  132-112 106
 Hådalen 108
 Pålsdalen – Tørresdalen  51-1 109
 Tørresdalen  51-2 112
 Hådalen skole 113
 Rambergbakken  51-6 113
 Sevatdalen  50-1 113
 Sevatdalen nedre  50-2 116
 Sevatdalen – Trøa  50-6 117
 Sevatdalen – Trøa  50-7 118
 Sevatdalen øvre – Bakken  50-4 119
 Sevatdalen  50-5 120
 Ingebrigtsdalen – Setra  52-1 120
 Setra  52-5 121
 Furuly  52-5 122
 Skjevdalen nordre  56-2 122
 Skjevdalen søndre  56-3 124
 Kvipsdalen  55-1 125
 Kåsa  55-3 127
 Grådalen østre  53-1 127
 Grådalen vestre  53-2 129
 Grådalen – Solvang  53-3 130
 Langen nordre  132-143 130
 Langen søndre  132-144 133
 Houdlarstad  132-386 134
 Korssjøen vestre  54-4 134
 Korssjøen nordre  54-2, 3 138
 Korssjøen østre  54-1 139
 Nordvika  132-145 141
 Hytter i Hådalen 144
 Djupsjølia 145
 Brorvollen  132-7 146
 Peråsvollen nedre  132-217 147
 Risvollen  132-216 148
 Sollia østre  132-204 149
 Sollia vestre  132-206 150
 Sollia midtre  132-205 152
 Halstensvollen  132-198 153
 Matisvollen østre  132-196 154
 Matisvollen vestre  132-197 155
 Djupsjølia skole 156
 Djupsjølia  112-1 157
 Djupsjølia  112-4 159
 Djupsjølia  112-5 160
 Karlløkka  132-200 161
 Kvaksvollen  132-301 163
 Mortenåsvollen  132-223 164
 Klasvollen nedre  132-202 165
 Klasvollen øvre  132-203 167
 Stigerslia  132-193 167
 Trønnesvollen  132-192 169
 Kommandantvollen  132-194 170
 Svendslia østre  109-2 172
 Svendslia vestre  109-1 173
 Saksvollen  132-224 174
 Pantslåtten  111-5 175
 Sagmesterlia  132-225 176
 Rådlauslia  132-226 180
 Fastevollen  132-222 181
 Amundvollen  132-221 183
 Trongsundvollen  132-309 183
 Kvaksvollen  132-220 184
 Stikkelsåsvollen vestre  132-219 185
 Stikkelsåsvollen østre  132-218 187
 Solbakken  132-371 189
 Vonly  132-498 189
 Marithaugen  132-419 190
 Solvang  112-7 190
 Fjellrå  132-423 190
 Hytter i Djupsjølia 191
  
 BREKKEN 192
 Brekkebygda 203
 Røkbuvoll  78-1 217
 Ingebrigtsvoll  79-1 221
 Solvang  79-2 225
 Sundet  80-1, 2 225
 Ryan  89-11 229
 Torsvoll  82-1, 4 229
 Mæla el. Djupmæla 231
 Torsvollbrua 232
 Nilsvoll  80-3 232
 Stenvoll  81-1 233
 Stenvoll  81-2 236
 Kvennhusbakken  83-11 237
 Elvebakken  81-4 238
 Lien  82-2 238
 Nordbrekken  84-1 242
 Nordbrekken  83-10 243
 Løkkja  82-6 247
 Helmer Jonsa 247
 Moen  99-2 248
 Jakobstuggu 248
 Lorentsbakken el. Bakken  85-1 250
 Ingebrigtsgård  86-1 252
 Åsheim  86-3 258
 Saksgård 258
 Saksgård  87-1 259
 Sakstrøa  87-3 261
 Saksgård søndre  87-5 262
 Saksgård østre – Saksbakken  87-4 265
 Saksgård  87-8 267
 Solegga  87-12 268
 Nyheim  87-15 268
 Bjørkmo  87-17 269
 Nilsgård  89-3 269
 Nilsgård – Kalsbakken  89-6 273
 Haugatjønna 275
 Haugen  90-1 276
 Øverhaugen  90-5 281
 Henningsgård  91-2 282
 Henningsgård  91-1 289
 Henningsgård  91-7 290
 Elvheim  91-10 292
 Bakkeli  81-13 292
 Elvlund  91-15 292
 Skottgården  92-1 293
 Stenbakken 296
 Skottgården  93-1 296
 Ryen  94-1 298
 Vaulvollen 302
 Svend S. Bomann 302
 Volldalen  95-1 302
 Vauldalen tollstasjon  95-2 305
 Hyddkroken  90-4, 6 305
 Elven  96-1 307
 Elven 96-2 309
 Elven 96-5, 3, 4 309
 Solvang  96-11 310
 Solvstad  96-12 310
 Solgløtt  96-13 311
 Rabben  96-16 311
 Solvangen  96-17 311
 Fjellstad  96-19 312
 Kirketun  96-23 312
 Heimstad  96-24 312
 Heimtun  96. 9 313
 Elvly  96-22 313
 Abeljæle 313
 Elvplass – Strickert  98-1 314
 Skogtun  98-2 315
 Borgos  100-1 315
 Borgos  100-2 317
 Borgos  99-1 318
 Bekkarommet 320
 Borgos  101-1 321
 Borgos  101-2 323
 Vaullivollen 324
 Borgos – Flata  101-3 324
 Sjøvoll  102-1 325
 Peder A. Sjøvolls hus 327
 Sjøvoll  102-2 327
 Hugstrand  102-5 329
 Bjørklund  102-8 330
 Skogly  102-9 330
 Skogtun  103-7 330
 Sjøvoll  102-3 330
 Hagavika  105-3 331
 Botnvoll øvre  132-153 333
 Aursund 335
 Myrmoen  132-257 336
 Myrmoen 132-315 338
 Brynnildsvoll  77-3 338
 Brynnildsvoll  77-1 340
 Brynnildsvoll  77-2 341
 Kokkvoll  75-1 342
 Kokkvoll  75-2 344
 Kokkvoll  75-4 345
 Kokkvoll  75-6 346
 Liheim  75-7 347
 Bjørkli  75-9 347
 Haugen  76-1 347
 Renbakken  76-10 349
 Haugen  76-8 349
 Haugen – Veikåsa  76-9 350
 Kantstuggu 351
 Femundsjæle 351
 Sødal, Råa, søndre  132-259 351
 Skomaker Iver P. Sødal 353
 Sødal nordre  132-258 353
 Råvollen  132-249 353
 Rålia  132-262 355
 Fjellheim  121-1, 3 356
 Skoglund  77-4 361
 Solbakken  77-5 361
 Soltun  77-6 361
 Elvøy  77-7 362
 Myrvang  77-8 362
 Elvheim  77-9 362
 Jamtvoll østre  132-263 363
 Jamtvoll vestre  132-264 364
 Skogli  132-422 365
 Lyheim  132-428 365
 Ryttervoll  132-265 365
 Lilleåsen 367
 Evavoll søndre  132-266 367
 Evavoll mellem  132-267 368
 Evavoll nordre  132-268 369
 Evavoll søndre  132-308 370
 Evavoll vestre  132-328 370
 Tamnes  103-1 371
 Skogheim  103-6 374
 Tamnes  103-2 374
 Tamnes  103-3 375
 Tamnes  103-4 376
 Tamnes  103-5 376
 Valset 378
 Klokkervoll  104-1 378
 Klokkervoll  104-2 380
 Torpet  105-1 381
 Torpet  105-2 382
 Torpet  105-3 383
 Valset  132-156 384
 Valset søndre  132-155 386
 Valset vestre – Løkka  132-311 387
 Åsheim, Valsetåsen  132-317 388
 Spellvollen  132-157 389
 Kojan  132-161 390
 Kojan – Kjelsvollen  132-162 391
 Gladhaugen  132-378 392
 Kojan øvre  132-163 393
 Kojan østre – Gammelvollen  132-163 393
 Kojan søndre – Selbyggården  132-160 395
 Feragen 396
 Bentgården  140-17 397
 Hagaen – Stor-Monsgården  140-10, 15 400
 Kaspergården  140-5, 8 401
 Jæle  140-16 403
 Mikkelsgården  140-7 404
 Jonasgården  140-2, 4, 21 406
 Bakken  140-9 408
 Ol’-Eriksagården  140-19 409
 Haugen  140-14 411
 Øverhaugen  140-28 411
 Moen  140-11 412
 Haugan 140-20 412
 Hyttskrivargården  140-1 413
 Knut Jørgensen 414
 Jakobshagaen  140-23 415
 Feragshaga  140-3 415
 Stor-Karihagaen  140-22 416
 Solsten  140-25 417
 Solbakken  140-29 417
 Feragshaga 417
 Wessel 418
 Solhaug  140-38 418
 Furubakken  140-40 418
 Løvlund 419
 Svartvika  132-148 419
 Stensåsen 132-151 420
 Røragen  132-150 422
 Åsvang  132-406 423
 Hitterdalen 424
 Kjelsvollen  132-410 426
 Salvevoll  132-166 427
 Langen søndre  132-167 428
 Langen nordre  132-168 430
 Tovhaugen  132-326 431
 Lillevollen  132-187 431
 Ernstgrubba øvre  132-169 432
 Ernstgrubba nordre  132-170 433
 Ernstgrubba nedre  132-320 435
 Jensvoll  132-171 325
 Strømmelia  108-1, 2 437
 Strømmelia nedre  108-3 440
 Strømmevoll  132-188 441
 Myrvang  108-6 441
 Tunheim  108-7 442
 Liheim  132-462 442
 Solbrå  107-1 442
 Nygård  107-2 443
 Billehaugen  132-189 444
 Harsjøen søndre  132-172 446
 Harsjøen nordre 132-173 447
 Solvang  132-346, 347 448
 Tørresvollen  132-178 448
 Geitberget  132-174 449
 Smedbakken 132-319 450
 Svendsvollen  132-179 450
 Frostvollen  132-180 451
 Kaspervollen  132-181 452
 Kojedalen  132-191 453
 Bekkos  69-10, 6 455
 Bekkos  69-9, 3, 5 457
 Bekkos  69-1 457
 Børrommet 459
 Oppå Bakka 459
 Nyheim  69-15 460
 Skoler og kommunehus 460
 Brekken samvirkelag 461
 Tomtebo og andre feriesteder 461