Rørosboka bind 3

Tilbake til bygdebøker i Sør-Trøndelag

Innhold

 RØROS  LANDSOGN                     side     7
 Røraas – Rørosgård    11
 Engan  46-1    15
 Løkka  46-2    16
 Engan  46-3    17
 Nyheim  46-4    18
 Sundbakken  45-1    19
 Kåsa  44-1    20
 Råa  43-1    22
 Nedre Kåsa  44-2    22
 Tuftbakken  44-3    22
 Kåsbakken  44-4    23
 Lilletrøa  42-1    23
 Prestvollene  39-1 og 2, 40-1    24
 Nyrønningen  41-1    26
 Sundet søndre    27
 Sundet øvre  38-7    28
 Sundhaugen  38-3    29
 Bjørkly  38-4    30
 Sundet søndre  38-1    30
 Sundet søndre  38-2    31
 Sundet nordre  37-1    32
 Sundet nordre – Midtsundbakken  37-2    33
 Sundet nordre  37-4    35
 Sundet nordre  37-5    36
 Trønnesgård  37-8    36
 Sommersteder på Sundet    37
 Storflata  36-1    38
 Rørosgård skole    39
 Rørosgård nedre (søndre)  35-4    39
 Jellhaugen  35-5    41
 Rørosgård søndre  35-3    42
 Rørosgård søndre  35-6    44
 Rørosgård nordre  35-1    45
 Rørosgård nordre  35-2    46
 Lilletrøa – Kalvhagaen  34-1    46
 Querneng – Kvernengan    48
 Kverneng  33-1    49
 Kverneng  33-6    51
 Kverneng  33-9    52
 Kverneng  33-7    52
 Kverneng  33-4    53
 Egga  32-1    54
 Kverneng  33-2    54
 Kverneng – Midtvollen  33-3    55
 Kverneng  33-8    56
 Lyheim  33-15    57
 Galåa    58
 Galåa  150-1    61
 Nystad  150-8    64
 Skogheim  150-12    64
 Trøan  150-11    65
 Bjørkheim  150-13    65
 Bjørnstad  150-14    65
 Eggset  150-20    66
 Skoglund  150-21    66
 Østre Galåplass  151-6    66
 Galåa vestre  151-4    68
 Galåa nordre  151-5    69
 Galåa nordre – Fabrohaugen  151-8    69
 Furutun  151-15    70
 Eggan  151-16    70
 Vestre Galåplass – Haugen  152-2    71
 Galåa øvre  152-3    72
 Haugen  152-9, 10, 13    73
 Solhaug  152-15    73
 Jakob Monsavollen  153-1    74
 Galåvollplass  153-2    75
 Vestre Galåplass  152-5    76
 Galåa ytre  152-6    77
 Åsen  152-11    78
 Bratthaugen  151-10    78
 Lunheim  151-19    79
 Østre Galåplass  151-1    79
 Østre Galåplass  151-3    80
 Løkka  151-7    82
 Galåa skole    83
 Klasvollen søndre  154-1    83
 Klasvollen nordre  154-4    85
 Tyvold – Engan    86
 Tyvold søndre  155-3    87
 Tyvold søndre  155-1    89
 Engan  154-3    89
 Engan  155-4    90
 Tyvold nordre  155-5    91
 Tyvold søndre  155-2    92
 Hytteiendommer i Galåa og Engan    93
 Høsøya og Håneset    93
 Høsøya nordre  147-1    94
 Storåkeren  147-4    95
 Høsøya søndre  147-3    96
 Høsøya søndre  147-5    98
 Høsøya søndre  147-6    98
 Lilleåkeren  147-7    99
 Nytrøa  147-10  100
 Høstrøa  147-13  100
 Høsegga  147-12  100
 Nybo  147-15  101
 Enebu  147-17  101
 Solbakken  147-19  102
 Furuly  147-20  102
 Nyheim  150-23  102
 Kvilheim  150-26  102
 Håneset nordre  132-115  103
 Håneset øvre  132-114  104
 Håneset søndre  132-113  105
 Håneset nedre  132-112  106
 Hådalen  108
 Pålsdalen – Tørresdalen  51-1  109
 Tørresdalen  51-2  112
 Hådalen skole  113
 Rambergbakken  51-6  113
 Sevatdalen  50-1  113
 Sevatdalen nedre  50-2  116
 Sevatdalen – Trøa  50-6  117
 Sevatdalen – Trøa  50-7  118
 Sevatdalen øvre – Bakken  50-4  119
 Sevatdalen  50-5  120
 Ingebrigtsdalen – Setra  52-1  120
 Setra  52-5  121
 Furuly  52-5  122
 Skjevdalen nordre  56-2  122
 Skjevdalen søndre  56-3  124
 Kvipsdalen  55-1  125
 Kåsa  55-3  127
 Grådalen østre  53-1  127
 Grådalen vestre  53-2  129
 Grådalen – Solvang  53-3  130
 Langen nordre  132-143  130
 Langen søndre  132-144  133
 Houdlarstad  132-386  134
 Korssjøen vestre  54-4  134
 Korssjøen nordre  54-2, 3  138
 Korssjøen østre  54-1  139
 Nordvika  132-145  141
 Hytter i Hådalen  144
 Djupsjølia  145
 Brorvollen  132-7  146
 Peråsvollen nedre  132-217  147
 Risvollen  132-216  148
 Sollia østre  132-204  149
 Sollia vestre  132-206  150
 Sollia midtre  132-205  152
 Halstensvollen  132-198  153
 Matisvollen østre  132-196  154
 Matisvollen vestre  132-197  155
 Djupsjølia skole  156
 Djupsjølia  112-1  157
 Djupsjølia  112-4  159
 Djupsjølia  112-5  160
 Karlløkka  132-200  161
 Kvaksvollen  132-301  163
 Mortenåsvollen  132-223  164
 Klasvollen nedre  132-202  165
 Klasvollen øvre  132-203  167
 Stigerslia  132-193  167
 Trønnesvollen  132-192  169
 Kommandantvollen  132-194  170
 Svendslia østre  109-2  172
 Svendslia vestre  109-1  173
 Saksvollen  132-224  174
 Pantslåtten  111-5  175
 Sagmesterlia  132-225  176
 Rådlauslia  132-226  180
 Fastevollen  132-222  181
 Amundvollen  132-221  183
 Trongsundvollen  132-309  183
 Kvaksvollen  132-220  184
 Stikkelsåsvollen vestre  132-219  185
 Stikkelsåsvollen østre  132-218  187
 Solbakken  132-371  189
 Vonly  132-498  189
 Marithaugen  132-419  190
 Solvang  112-7  190
 Fjellrå  132-423  190
 Hytter i Djupsjølia  191
   
 BREKKEN  192
 Brekkebygda  203
 Røkbuvoll  78-1  217
 Ingebrigtsvoll  79-1  221
 Solvang  79-2  225
 Sundet  80-1, 2  225
 Ryan  89-11  229
 Torsvoll  82-1, 4  229
 Mæla el. Djupmæla  231
 Torsvollbrua  232
 Nilsvoll  80-3  232
 Stenvoll  81-1  233
 Stenvoll  81-2  236
 Kvennhusbakken  83-11  237
 Elvebakken  81-4  238
 Lien  82-2  238
 Nordbrekken  84-1  242
 Nordbrekken  83-10  243
 Løkkja  82-6  247
 Helmer Jonsa  247
 Moen  99-2  248
 Jakobstuggu  248
 Lorentsbakken el. Bakken  85-1  250
 Ingebrigtsgård  86-1  252
 Åsheim  86-3  258
 Saksgård  258
 Saksgård  87-1  259
 Sakstrøa  87-3  261
 Saksgård søndre  87-5  262
 Saksgård østre – Saksbakken  87-4  265
 Saksgård  87-8  267
 Solegga  87-12  268
 Nyheim  87-15  268
 Bjørkmo  87-17  269
 Nilsgård  89-3  269
 Nilsgård – Kalsbakken  89-6  273
 Haugatjønna  275
 Haugen  90-1  276
 Øverhaugen  90-5  281
 Henningsgård  91-2  282
 Henningsgård  91-1  289
 Henningsgård  91-7  290
 Elvheim  91-10  292
 Bakkeli  81-13  292
 Elvlund  91-15  292
 Skottgården  92-1  293
 Stenbakken  296
 Skottgården  93-1  296
 Ryen  94-1  298
 Vaulvollen  302
 Svend S. Bomann  302
 Volldalen  95-1  302
 Vauldalen tollstasjon  95-2  305
 Hyddkroken  90-4, 6  305
 Elven  96-1  307
 Elven 96-2  309
 Elven 96-5, 3, 4  309
 Solvang  96-11  310
 Solvstad  96-12  310
 Solgløtt  96-13  311
 Rabben  96-16  311
 Solvangen  96-17  311
 Fjellstad  96-19  312
 Kirketun  96-23  312
 Heimstad  96-24  312
 Heimtun  96. 9  313
 Elvly  96-22  313
 Abeljæle  313
 Elvplass – Strickert  98-1  314
 Skogtun  98-2  315
 Borgos  100-1  315
 Borgos  100-2  317
 Borgos  99-1  318
 Bekkarommet  320
 Borgos  101-1  321
 Borgos  101-2  323
 Vaullivollen  324
 Borgos – Flata  101-3  324
 Sjøvoll  102-1  325
 Peder A. Sjøvolls hus  327
 Sjøvoll  102-2  327
 Hugstrand  102-5  329
 Bjørklund  102-8  330
 Skogly  102-9  330
 Skogtun  103-7  330
 Sjøvoll  102-3  330
 Hagavika  105-3  331
 Botnvoll øvre  132-153  333
 Aursund  335
 Myrmoen  132-257  336
 Myrmoen 132-315  338
 Brynnildsvoll  77-3  338
 Brynnildsvoll  77-1  340
 Brynnildsvoll  77-2  341
 Kokkvoll  75-1  342
 Kokkvoll  75-2  344
 Kokkvoll  75-4  345
 Kokkvoll  75-6  346
 Liheim  75-7  347
 Bjørkli  75-9  347
 Haugen  76-1  347
 Renbakken  76-10  349
 Haugen  76-8  349
 Haugen – Veikåsa  76-9  350
 Kantstuggu  351
 Femundsjæle  351
 Sødal, Råa, søndre  132-259  351
 Skomaker Iver P. Sødal  353
 Sødal nordre  132-258  353
 Råvollen  132-249  353
 Rålia  132-262  355
 Fjellheim  121-1, 3  356
 Skoglund  77-4  361
 Solbakken  77-5  361
 Soltun  77-6  361
 Elvøy  77-7  362
 Myrvang  77-8  362
 Elvheim  77-9  362
 Jamtvoll østre  132-263  363
 Jamtvoll vestre  132-264  364
 Skogli  132-422  365
 Lyheim  132-428  365
 Ryttervoll  132-265  365
 Lilleåsen  367
 Evavoll søndre  132-266  367
 Evavoll mellem  132-267  368
 Evavoll nordre  132-268  369
 Evavoll søndre  132-308  370
 Evavoll vestre  132-328  370
 Tamnes  103-1  371
 Skogheim  103-6  374
 Tamnes  103-2  374
 Tamnes  103-3  375
 Tamnes  103-4  376
 Tamnes  103-5  376
 Valset  378
 Klokkervoll  104-1  378
 Klokkervoll  104-2  380
 Torpet  105-1  381
 Torpet  105-2  382
 Torpet  105-3  383
 Valset  132-156  384
 Valset søndre  132-155  386
 Valset vestre – Løkka  132-311  387
 Åsheim, Valsetåsen  132-317  388
 Spellvollen  132-157  389
 Kojan  132-161  390
 Kojan – Kjelsvollen  132-162  391
 Gladhaugen  132-378  392
 Kojan øvre  132-163  393
 Kojan østre – Gammelvollen  132-163  393
 Kojan søndre – Selbyggården  132-160  395
 Feragen  396
 Bentgården  140-17  397
 Hagaen – Stor-Monsgården  140-10, 15  400
 Kaspergården  140-5, 8  401
 Jæle  140-16  403
 Mikkelsgården  140-7  404
 Jonasgården  140-2, 4, 21  406
 Bakken  140-9  408
 Ol’-Eriksagården  140-19  409
 Haugen  140-14  411
 Øverhaugen  140-28  411
 Moen  140-11  412
 Haugan 140-20  412
 Hyttskrivargården  140-1  413
 Knut Jørgensen  414
 Jakobshagaen  140-23  415
 Feragshaga  140-3  415
 Stor-Karihagaen  140-22  416
 Solsten  140-25  417
 Solbakken  140-29  417
 Feragshaga  417
 Wessel  418
 Solhaug  140-38  418
 Furubakken  140-40  418
 Løvlund  419
 Svartvika  132-148  419
 Stensåsen 132-151  420
 Røragen  132-150  422
 Åsvang  132-406  423
 Hitterdalen  424
 Kjelsvollen  132-410  426
 Salvevoll  132-166  427
 Langen søndre  132-167  428
 Langen nordre  132-168  430
 Tovhaugen  132-326  431
 Lillevollen  132-187  431
 Ernstgrubba øvre  132-169  432
 Ernstgrubba nordre  132-170  433
 Ernstgrubba nedre  132-320  435
 Jensvoll  132-171  325
 Strømmelia  108-1, 2  437
 Strømmelia nedre  108-3  440
 Strømmevoll  132-188  441
 Myrvang  108-6  441
 Tunheim  108-7  442
 Liheim  132-462  442
 Solbrå  107-1  442
 Nygård  107-2  443
 Billehaugen  132-189  444
 Harsjøen søndre  132-172  446
 Harsjøen nordre 132-173  447
 Solvang  132-346, 347  448
 Tørresvollen  132-178  448
 Geitberget  132-174  449
 Smedbakken 132-319  450
 Svendsvollen  132-179  450
 Frostvollen  132-180  451
 Kaspervollen  132-181  452
 Kojedalen  132-191  453
 Bekkos  69-10, 6  455
 Bekkos  69-9, 3, 5  457
 Bekkos  69-1  457
 Børrommet  459
 Oppå Bakka  459
 Nyheim  69-15  460
 Skoler og kommunehus  460
 Brekken samvirkelag  461
 Tomtebo og andre feriesteder  461