Samler 6000 gårder fra Vestfold i 3 bind

Forlaget S.K. Granum jobber for tiden med et helt nytt bokverk om gårdene i Vestfold. Fra før finnes bokverket «Norske Gardsbruk for Vestfold» som kom ut i 1947. Det har imidlertid skjedd svært mye på de 62 årene som nå har gått og det nye bokverket vil ha en mer fyldig omtale av slekta på den enkelte gård. Verket blir på totalt 3 bind og første bind vil være klart i løpet av neste år.

Les mer i Sandefjords Blad