Sem og Slagen : en bygdebok bind 2 del 1

Tilbake til bygdebøker i Vestfold

Innhold

 Sem og sjøen.   
    Heimen ved sjøen       3
   Fra steinalderen til Bjørn Farmann       5
   Vikingtiden     9
   Storhetstiden og nedgangen i senmiddelalderen         25
   Fra Hollenderveldet til Napoleonskrigene    33
   Vår ære og vår makt    55
 A. O. Vinje i Tønsberg     97
 To hvalfangerslekter  101
 Fra Slagen   105
 Redningsforsøg med raket-apparat på Jæderen  111
 Osebergfunnet.  
   Oseberg Ødegård  113
   Skipsfunnet  113
   Gustafsons første kontaktmann i Slagen  117
   Gustafson slår forgjeves opp i matrikkelen  122
   Oskar Roms beretning  123
   Funnet meldes til Universitetet  126
   Professor Gustafson forteller  128
   Osebergfunnet i 1904  132
   Teatermaler Jens Wang besøker stedet og tegner skipet     134
   Gustafson meddelelser til N. Telegrambureau  135
       Utdrag av beretninger  142
 Andre hauger, mest fra  vikingtiden  149
 Bygdens eldste historie  156
 Vestfoldriket blir til  163
 Kirkebygning og kirkekunst.  
   Sem kirke  167
   Slagen kirke  195
   Valløy kirke  207
   Forsvunne kirker  220
   Kirkebygg og gravkapeller  221
   Frikirke på Eik  224
 Prester i Sem   225
 Hjelpeprester i Sem   261
 Orgler, organister, klokkere  273
 Trekk fra Sem skolehistorie.   
   Skolen i eldre tid  278
   Skolen i senere tid  290
   De enkelte kretser og skoler  321
   Grette skole  322
   Manum skole  322
   Grette og Manum slås sammen  —  Sem skole  324
   Jarlsberg bruksskole  329
   Nauen skole  331
   Jareteigen skole  334
   Klokkeråsen skole  339
   Eik skole  344
   Rom skole  345
   Tverved skole  347
   Volden skole  349
   Tolvsrød skole  351
   Presterød skole  352
   Råel skole  357
   Valløy skole  359
   Husvik skole  360
   Husøy skole  365
   Framhaldsskolen i Sem  370
 Sem og Slagen lærerlag  379
 Amtskoler  383
   Skolelærerseminaret på Basberg  1855 – 1864  385
   Ny lærerskole i Slagen  388
   Skolebudsjetter  388
 Vekstlivet i Sem og Slagen.  
   Planteveksten  393
   Strandvegetasjonen  395
   Trær og busker  402
   Løvskogen  407
   Myrvegetasjonen  416
   Den vanlige markfloraen  417
   Vann- og sumpplanter  423
   Botaniske sjeldenheter  426
 Hagebruk og gartneri i Sem og Slagen  428
 Jarlsberg hovedgård  444
 Fra gamle dager  463
   Gamle folk forteller  489
 Bondeyrket  494
   Skikk og bruk  497