Skal oppdatere slektsbok for Kautokeino

Ny slektsbok i Kautokeino om to år

Nils Johan Heatta jobber for tiden med en utvidet og oppdatert slektsbok for Kautokeino. Boken skal basere seg på to tidligere utgivelser om slekter i Kautokeino

Fra før er det skrevet flere bøker om slekter i Kautokeino:

Annonse

Sistnevnte bok ble opprinnelig skrevet av Ola Årseth, men ble senere revidert og utgitt på nytt, ført i pennen av Adolf Steen.

Det er disse bøkene som Nils Johan Heatta baserer den nye slektsboka for Kautokeino på.

Allerede lagt ned et enormt arbeid med den nye slektsboka

Hovedsakelig går arbeidet i å ajourføre arbeidet etter Ola Årseth fra 1980. Til avisa Altaposten presiserer Heatta at Årseth gjorde en fantastisk jobb, men at arbeidet den gang foregikk på kartotekkort. Heatta baserer seg på slektsprogram som automatisk vil stille spørsmålstegn dersom det ser ut til å være feil ved slektskap.

Nils Johan Heatta har allerede jobbet i lengre tid med prosjektet som han estimerer ferdigstilt om 2 år.