Skiptvet får nytt tilskudd til sitt bygdebokverk i år

Skiptvet bygdetun
Skiptvet bygdetun. Foto: Wikimedia Commons

I 1983 gikk kommunestyret i Skiptvet inn for at bygda i indre Østfold skulle få sin egen bygdebok. Første bind utkom i 2006, nå ser det ut til at bind 4 vil komme ut mot slutten av 2019.

De tre første bind om gård og slekt i Skiptvet ble skrevet av Magne Berggren. Siden 2016 har imidlertid Oddvar Svendsen vært bygdebokforfatter for verket om Skiptvet.

4 bind av Skiptvet bygdebok

Bind 1 fra 2006 omtaler gårdene Eng, Espenes, Ruene, Liverud, Borgen, Hønstvet østre, Hønstvet vestre, Stafseng, Solberg nedre, Bråtenes og Lystad.

Bind 2 fra 2007 omtaler gårdene Vines nordre, Vines søndre, Glenne nordre, Glenne søndre, Skår og Berg søndre.

Annonse

Bind 3 fra 2009 omhandler gårdene Berg nordre, Haug søndre, Gjerstad, Sperstad, Åmot søndre, Åmot nordre, Hol, Toen, Karterud, Berg østre, Bogen, Berg vestre, Unnestad og Målen.

Bind 4 forventes å gis ut ved utgangen av 2019. Boka vil omhandle gårdene Haug nordre, Lund, Holm vestre, Strand, Heiestad, Kvisler, Holmerud, Karterud, Smertu, Solberg øvre, Holm østre og Svae.

43 av 87 gårder dokumentert

Det tar tid å skrive en bygdebok, men når bind 4 er utgitt vil bygdebokverket være over halvskrevet. Til nå er 31 gårder dokumentert, men dette tallet øker til 43 med utgivelsen av bind 4.

Se Slekt1s oversikt over bygdebøker fra Skiptvet

Se Slekt1s oversikt over bygdebøker fra Østfold