Emigrantprotokollene finnes i sin helhet på Digitalarkivet. Med vår nye tidsbegrensede søketjeneste kan du søke opp emigranter med autofullfør i søkefeltet.

--Annonse--

Det betyr at du nå lettere enn noen sinne kan finne de navnene du er på utkikk etter i protokollene. Ved treff gir vi deg også en lenke til ytterligere detaljer om emigrasjonen til vedkommende på Digitalarkivet.no

Tilbudet er tidsbegrenset, da det tar opp en stor del av våre server-ressurser her på Slekt1. Dersom tilbudet viser seg populært vil du kunne se flere lignende tidsbegrensede tilbud, som kan gjøre søket mot Digitalarkivets databaser litt lettere.

Selve dataen har vi hentet fra den åpne dataen fra Norge.no. Med autofullfør gjør vi det lettere å søke opp personer uavhengig av hvordan navnet deres var stavet i protokollene eller tolket av den som transkriberte dokumentet.

Emigrantprotokollene inneholder de aller fleste av de nordmenn som i perioden 1866 til 1930 valgte å emigrere fra Norge.

Selv om de fleste i databasen forlot Norge til fordel for USA, var det også noen som dro andre steder. Blant annet kan man finne 253 av de nordmennene som i nevnte periode utvandret til Australia.

Enten du har søkt før hos Digitalarkivet eller for første gang forsøker finne utvandret slekt, så ønsker vi deg lykke til!

Tjenesten med autofullfør-søk i emigrantprotokollene er som nevnt tidsbegrenset. I første omgang lar vi tjenesten stå ut april, så vær smart og benytt sjansen for dette forenklede søket nå. Du finner det ikke noe annet sted!