Slekt1 lanserer hurtigsøk

Slekt1 mottar svært ofte henvendelser fra våre besøkende på om det er mulig å få tak i bøkene i oversiktene over bygdebøker og slektsbøker. I mange tilfeller er titlene utgitt i svært små opplag. Dette gjør de gjerne vanskelig å oppdrive etter noen få år. For slektsbøker sin del er mange kun utgitt for å dekke nær families behov for informasjon om egen slekt.

Det finnes imidlertid noen muligheter for å få kjøpt eller lånt et eksemplar. Svært ofte er det bibliotekene og antikavariatene vi henviser til. Biblioteksøk, Oria, Nasjonalbiblioteket og Antikvariat.net utgjør i mange tilfeller de viktigste ressursene for å få tilgang til fysiske eksemplarer av eldre bygde- og slektsbøker.

Annonse

For å gjøre det enklere å finne frem til de fysiske eksemplarene av bøkene har vi nå derfor lagt inn lenke til automatisert søk. Vi har valgt å kalle søket for Hurtigsøk og du finner det i detaljert visning på oversikten over bygdebøker og slektsbøker.

Hurtigsøk søker automatisk på bokas tittel

Hurtigsøk er et automatisert søk hos henholdsvis folkebibliotek, fagbibliotek, nasjonalbiblioteket og de største antikvariatene i Norge. Søket henter tittelen som boka er lagt inn med i Slekt1s base og søker ordrett etter denne.

I mange tilfeller vil man få treff hos en eller flere av de nevnte institusjonene. Man kan da få mulighet til å kjøpe eller låne boka for en periode.

Dersom man ikke får treff, kan det være enkelte justeringer som skal til før man opplever å få et treff. Dette skyldes at bøkene er lagt inn av mennesker. Vi mennesker skriver av og til feil eller velger å legge inn tittelen litt annerledes enn en annen ville gjort.

I enkelte tilfeller må man derfor belage seg på litt justeringer av hurtigsøket til Slekt1. Først da kan man avdekke om boka virkelig ikke er å finne i den aktuelle institusjonens database. I de fleste tilfellene vil du derimot oppleve å få treff ved søk på tittel.

Vi er stolte av denne videreutviklingen av oversikten over bygdebøker og slektsbøker og er sikre på at den vil bidra til at våre besøkende lettere får tilgang på de bøkene de måtte ønske.