Slektsforskning blir enklere fra 2020

2020 skrevet i fyrverkeri
2020 inneholder store nyheter for deg som slektsforsker

Arkivverket jobber stadig med å forenkle tilgangen til slektshistoriske kilder og informasjonen de inneholder. Det er spesielt to endringer som vil gjøre ditt arbeid med å finne frem til dine forfedre langt enklere fra 2020.

Gjennom et samarbeid med Ancestry, MyHeritage og FamilySearch vil alle kirkebøker fra perioden 1815 til 1900-tallet bli søkbare i Digitalarkivet. Samarbeidet som ble inngått mellom Arkivverket og de tre store slekts-foretakene bidrar til langt enklere gjenfinning av slekt.

Annonse

Perioden 1801-1865 er av mange ansett som svært krevende å finne slekt i, da det er et lengre gap i de nasjonale folketellingene. I tillegg er i mange tilfeller skriften i kirkebøkene på gotisk.

79,2% av alle slektsforskere, som svarte i en undersøkelse gjort av Slekt1 høsten 2018, sier de behersker gotisk middels eller dårlig. Det kan tyde på at det er svært mange slektsforskere som nå kan få hjelp til å finne frem til slekt som tidligere har vært ukjent i nettopp perioden 1815-1864.

Innhold som gjøres søkbart

I hovedsak er det nå informasjon fra kirkebøkene om døpte i perioden 1815-1929, viede fra 1815-1960 og døde og begravde fra 1815-1927 som gjøre søkbart.

Arkivverket vurderer også muligheten for å inkludere informasjon om døde og begravde helt frem til 1950. Dette kan muliggjøres via dødsfallslistene til Statistisk sentralbyrå. Hvis dette gjøres vil imidlertid dødsårsaken være sladdet.

Får innholdet, men må forholde seg til norsk lov

Ancestry, MyHeritage og FamilySearch får som takk for sitt arbeidet tilgang til å publisere de norske skannende og transkriberte kirkebøkene i egne kanaler. De forplikter seg imidlertid til å respektere norsk lov.

De transkriberte/søkbare kirkebøkene er i motsetning til de skannede kirkebøkene å anse som sekundærkilder. Arkivverket kan imidlertid melde om at kvaliteten på avskriftene skal være god.

Dårlig håndskrift og dårlig kvalitet på selve kirkebøkene har imidlertid enkelte steder medført en varierende kvalitet på avskriften.

Tilgang til de søkbare kirkebøkene kommer via Digitalarkivet i første halvdel av 2020.

Annonse

1920-folketellingen ferdig søkbar i desember 2020

Mot slutten av 2020 kan du for første gang søke i folketellingen fra 1920. Da er sperrefristen på 100 år utløpt og de frivillige skal være i mål med transkriberingen.

Les også: 1920 folketellingen inneholdt flere spørsmål enn noen gang før

Ingen av de tidligere nasjonale folketellingene i Norge hadde vært like omfangsrik. Selv om 1890-folketellingen også hadde hatt fokus på boforhold, ble boligstatistikken som ble samlet inn langt mer omfattende ved 1920-folketellingen.

Arkivverket er imidlertid avhengig av at frivillige stiller opp og bidrar til å gjøre folketellingen av 1920 søkbar. Fortsatt er det behov for flere frivillige.

Les også: Digitalarkivet trenger deg!