Slektshistorien til familien Mørch digitalisert

Slekt1 er stolt av å kunne presentere boka «Familien Mørch – fra Melsomvik og Smaalenene» som ble skrevet av kommandørkaptein Gustav Mørch (bildet) og utgitt i Kristiania 1923. Her følger vi Mørch familien hovedsakelig i Østfold, Vestfold og USA.

Denne gangen har Slekt1 transkribert hele slektshistorien. Det vil med andre ord si at du som besøkende kan søke på navn her på hovedsiden og se om du får treff i boka, prøv nå med f.eks. «Gustav Mørch».

Les slektsboka her!