Slektsmagasin gratis på nett

Visste du at du via nettet får tilgang til eldre utgaver av det amerikanske slektsmagasinet Ancestry? På Google Boks ligger de eldre utgavene fra januar 1994 til 2010 nå fritt tilgjengelig.

I 1983 begynte Ancestry.com å gi ut et nyhetsbrev. Det samme nyhetsbrevet ble etter 11 år transformert til et magasin på over 60 sider. Fra 1994-2010 ble slektsmagasinet utgitt annenhver måned, men så ble det slutt. Året før nedleggelsen av bladet begynte Ancestry å publisere sine eldre utgaver av bladet på Google Books.

Sjekk ut bladet her