Slik finner du bøkene hos Nasjonalbiblioteket, Antikvariat.net og folke- og fagbibliotek.

Alle bygdebok- og slektsbok-oppføringene hos Slekt1 inneholder nå en snarvei til et søk hos sentrale bokaktører. Søket gjøres på den tittel boka eller artikkelen har i oppføringen hos Slekt1. Det er imidlertid ikke alltid at søket gir resultater, under følger noen tips som gjør at du likevel kan finne boka du er ute etter.

Dette er basene vi har laget hurtigsøk for:

  • Biblioteksøk – Samlesøk for katalogene hos norske folkebibliotek
  • Nasjonalbiblioteket – Søket gjøres i Nettbiblioteket, hvor en stor del av norske utgivelser er å finne digitalisert.
  • Oria – Samlesøk for katalogene hos norske fagbibliotek (også kjent som Universitet og Høgskole-sektoren)
  • Antikvariat.net – Samlesøk for antikvariat fra Danmark, Norge, Sverige og Finland, for deg som ønsker å kjøpe boka til odel og eie.

Et søk hos en av de nevnte aktørene uten treff, kan skyldes at boka ikke finnes i deres registre eller at boka ligger inne under en annen tittel. Får du null treff i en base du gjerne skulle hatt treff, kan det være lurt å gjøre noen justeringer i søket.

Annonse

Generelle tips

Slekt1s hurtigsøk benytter seg av den tittelen vi har lagt inn boka med. Skulle hurtigsøket vise seg resultatløst kan det likevel være muligheter for at boka er å finne, du må bare gjøre noen justeringer til søket. Det finnes flere metoder som fungerer på tvers av de fire basens søkemotor.

Reduser lengden på søket

Enkelte har lagt inn bøkene i sine databaser med kortere tittel enn den som er oppgitt hos Slekt1. For eksempel vil et søk på «Borgerbok for Tønsberg 1661-1734» gi null treff i basen «Biblioteksøk» og i Nasjonalbiblioteket. Derimot gir det samme søket treff i Oria. https://slekt1.com/litteratur/borgerbok-for-tonsberg-1661-1734/

Trunker søket

Alle databasene lar deg trunkere søket. Dette gjøres ved å sette en * på slutten av søket. Trunkering forteller søkemotoren at det søkes på de første bokstavene i ordet og at det derfor kan ha alle mulige slags endinger. For eksempel kan et søk på Kristian* lede til både KristianSAND og KristianSUND og en hel rekke ord og navn.

Frasesøk

Et frasesøk forteller søkemotoren at ordene man har skrevet inn, må stå i den rekkefølgen de er skrevet. Ved å sette et hermetegn før og etter frasen, så skal man kun få treff på ord som står skrevet i nøyaktig samme rekkefølge som ordene i søket.

Søk på noe annet enn tittel

Dersom ingen av tipsene over fungerer kan det være nødvendig å søke på noe helt annet enn bokas tittel. Forfatterens navn er da det første man bør søke på. Deretter kan stedsnavn eller slektsnavn være mulige søkemetoder.

Om Nasjonalbiblioteket

Nasjonalbibliotekets Nettbibliotek ble opprinnelig lansert som et prøveprosjekt kalt Bokhylla i 2009. Målet var å digitalisere alt som var utgitt på norsk og gjøre det tilgjengelig på nett (der rettighetene og avtaler ga mulighet til det). Nasjonalbiblioteket har langt på vei lyktes og de fleste bygdebøker og en del slektsbøker kan man nå slå opp i så lenge man befinner seg på en norsk ip-adresse. Slekt1 jobber for å direktelenke til de fleste bøkene, men dersom boka ikke er oppført med en direktelenke kan man likevell ofte finne den ved å klikke på Nasjonalbiblioteket i bokoppføringen.

Om biblioteksøk

Bildresultat för nasjonalt lånekort
Med et Nasjonalt lånekort kan du bestille bygdebøker og slektsbøker hjemmefra og hente dem ved ditt lokale folkebibliotek.

Tidligere var det et puslespill av søkemotorer når man skulle søke etter bøker i norske folkebibliotek. I 2019 ble imidlertid tjenesten Bibsok.no lansert som samler alle folkebibliotek i ett felles biblioteksøk. Så lenge du har et nasjonalt lånekort, kan du bestille bøkene fra din egen PC. Få dager senere vil du få en hentemelding fra ditt lokale biblioteket og boka er klar til å hentes.

Om Oria.no

Med Oria.no får man tilgang til bibliotek-katalogene ved mer eller mindre alle universitets- og høgskolebibliotek i Norge. Ønsker man å få tilgang på en bok eller artikkel som er funnet i et søk i Oria, kan man enten oppsøke fagbiblioteket personlig eller be sitt lokale folkebibliotek om å låne den inn for seg.

Annonse

Om Antikvariat.net

Er du en av dem som liker å eie bøkene fremfor å låne dem. Kanskje du har funnet frem til en gammel slektsbok som omhandler din egen slekt? En rekke slekts- og bygdebøker er i dag å finne kun i utvalget til antikvariatene. Har du ikke fått treff på boka du leter etter, kan det lønne seg å prøve igjen om en uke eller to. Hver eneste uke oppdateres databasen til Antikvariat.net med flere tusen bøker.

Andre steder å lete dersom man ikke finner boka hos Antikvariat.net, men ønsker å kjøpe

Til tross for at Antikvariat.net inneholder rundt 1,5 million bøker i sin database, har de ikke absolutt alle bøker. Her er noen alternative forslag til steder hvor du kan finne boka du er ute etter:

  • Rubrikkmarkeder – Qxl.no og Finn.no er to av de støre rubrikkmarkedene i Norge, hvor både privatpersoner og profesjonelle selger brukte bøker.
  • Kommunen – Kommuner har gjerne stått bak eller støttet utgivelser av bygdebøker. Det er flere kommunehus i Norge som sitter på noen paller med usolgte bygdebøker.
  • Bokloftet – Et utsalgssted med en rekke brukte bøker, Bokloftet er ikke en del av Antikvariat.net
  • Stedets historielag – Historielag over hele landet har skrevet en rekke lokalhistoriske bøker, deriblant bygdebøker og slektsbøker.
  • Forfatteren selv – om han/hun er i live hender det vedkommende sitter på noen ekstra eksemplarer. Det kan imidlertid være en stor jobb å finne frem til personen.

Lykke til i din bok-jakt!