Slik finner du din danske slekt

434 år i union med Danmark har uten tvil bidratt til at en rekke nordmenn har danske forfedre, men hva gjør du når den ene slektsgrenen din strekker seg over Skagerrak og til Danmark? Vi har sett nærmere på noen av mulighetene du har.

Frem til Svartedauden var Norge som en stormakt å regne. Riket strakte seg lenger enn det noen gang har gjort før eller siden, men pesten sørget for en markant befolkningsnedgang og evnen til å opprettholde «stormakten» forsvant i takt med befolkningen. Ved Håkon den sjette Magnussons død i 1380 arvet den danske kong Olav Håkonsson Norge, etter kun fire år på tronen i Danmark. Arven skulle markere starten på en over 400 år lang union mellom de to landene. I utgangspunktet var de to landene nokså likestilt, en likestilling som etterhvert skulle forsvinne.

Annonse

Ved reformasjonen, drøyt 150 år senere, ble det norske riksrådet avskaffet og Norge opphørte i praksis å fungere som eget rike. Landet ble med det en provins under Danmark hvor Danmark var den overordnede part. 

Kirkebøker

Naturlig nok har danskene minst like lang tradisjon for å føre kirkebøker som i Norge. Andebu i Vestfold kan skilte med Norges eldste kirkebok som ble påbegynt i 1623. Danmarks eldste kirkebok ble påbegynt i Nakskov i 1572. Abonnerer du på tilgang til MyHeritage, kan du søke i danske kirkebøker fra 1572-1919. Ønsker du ikke å bruke penger og kan klare deg med å se en annens tolkning av prestens håndskrift, kan du likefullt finne mye informasjon fra danske kirkebøker i Dansk Demografisk Database.

En annen vei inn i de danske kirkebøkene er FamilySearch. Her må du registrere deg, men det er gratis. 

Folketellinger

Siden 1787 har danskene jevnlig avholdt folketellinger. Fra 1834 ble det som regel foretatt folketelling hvert femte år og her kan du finne informasjon som navn, alder, sivilstand, yrke og mye annet. Du kan søke i disse i Dank Demografisk Database, velg mellom «Simpel søgning» eller «Avanceret søgning» i menyen.

Norsk slektshistorisk forening har utarbeidet en større lenkesamling med mange gode tips til slektshistoriske kilder i Danmark.

Københavnpolitiets registreringslister fra 1890-1923

Fungerte som politiets folkeregister i København i perioden 1890-1923. Listene ble i 1923 erstattet av det nyopprettede «Folkeregister». Københavnpolitiets registreringslister inneholder informasjon om når og hvor innbyggere var født, hvor de bodde, hva de levde av.

Begravelser i København 1861-1942

Synes du det er vanskelig å lete gjennom kirkebøkene, men vet at dine slektninger bodde i København? Da kan du søke i Københavnske begravelsesprotokoller for perioden 1861-1942.

Gravminneregistreringer i Danmark

I Danmark finnes det primært to store registre over gravminner på danske kirkegårder. Find en grav er den ene, mens DK-gravsten er den andre. Begge tjenestene er gratis å bruke. 

Annonse

Kilder:

https://no.wikipedia.org/wiki/Danmark-Norge