Slik komprimerer du familiebildene dine!

Sitter du på mange bilder du gjerne skulle hatt i en annen størrelse enn den de allerede er i? Kanskje er bildene for store til å bruke på en nettside, i et dokument eller til å sendes med epost? Pixreziser er et genialt lite program som løser ditt problem raskt og enkelt. Det beste er at det er helt gratis og kan enkelt lastes ned til din pc.

Med Pixreziser kan du enten velge å komprimere ett og ett bilde eller hele mapper fulle av bilder i en enkel operasjon. Alle komprimerte bilder er kopier, slik at du ikke påvirker originalene på noen måte.

Slik komprimerer du ett enkelt bilde:

 1. Åpne Pixreziser 
 2. Velg «Work with one file» (dette er standard oppsett)
 3. Trykk på Load Picture
 4. Velg ny størrelse på bildet – Du kan velge mellom forhåndsdefinerte størrelser eller sette en egendefinert størrelse. Velger du en egendefinert størrelse bør du være obs på avkryssingsboksen «Maintain aspect ratio». Denne boksen sørger for at det nye bildet ikke blir dratt ut i høyden eller bredden etter komprimerer, men beholder sitt opprinnelige forhold mellom høyden og bredden.
 5. Nå må du velge format – JPEG er standard
 6. Trykk lagre bilde

Slik komprimerer du alle bildene i samme mappe:

 1. Åpne Pixreziser
 2. Velg «Work with multiple files» 
 3. Velg mappen som originalbildene befinner seg i
 4. Velg destinasjonsmappe for de komprimerte kopiene du nå skal lage
 5. Velg ny størrelse
 6. Velg format
 7. Trykk lagre bilde

Det kan være greit å vite at når du jobber med flere bilder i en mappe har du muligheten til å beholde hele mappestrukturen. Det gjør du enkelt ved å krysse av for «Subfolders».

En bonus ved hele programmet er at du også kan forandre filtypen bildene er lagret i. Som du kanskje har oppdaget kan du velge mellom filtypene BMP, GIF, JPEG, TIF og PNG. Ønsker du kun å endre filtypen men ikke størrelsen (oppløsningen) på bildene krysser du av for 100% i feltet for justering av filstørrelsen.

Her finner du Pixreziser!