Søk i dombøker for Medelstad, Sverige 1668, 1679 til 1750

Dombøkene dekker et område i østlige Blekinge og Blekinge län, som nå utgjør deler av Karlskrona kommune og Ronneby kommune.

Det svenske Riksarkivet har lagt ut over 20.000 saker fra dombøker for Medelstad i Sverige fra 1668 og 1679 til 1750. Over 90.000 personer er nevnt i sakene og alt dette er nå søkbart her på Slekt1.

--Annonse--

Medelstad härad var et härad i østlige Blekinge og Blekinge län, som nå utgjør deler av Karlskrona kommune og Ronneby kommune.

Samlingen er basert på det svenske riksarkivets “Domböckerna för Medelstad härad 1668, 1679–1750“. Samlingen er publisert med lisens CC0 og kan lastes ned i sin helhet i CSV eller Excel-format, ved å gå til lenken over.

Samlingen på Slekt1 baserer seg på to lister, en personliste og en saksliste. Disse listene er koblet sammen på Slekt1, slik at man får opp referatet fra rettsmøtet som fant sted for 268-355 år siden.

En rekke ulike saker blir tatt opp i de over 20.000 sakene som er kategorisert etter sakstype:

Ingress (tingets introduksjon, sted, dommere, forskrifter)
Avslutning (tingets avslutning)
Lägersmål (ønskeleir, leirmål, farskapsmål, tidslag, blodskam)
Arv (testament, arv, skifteoppgjør)
Mark (diverse saker om dagliglivet på landet. Bruk av land, grenser, husdyr, fiskerettigheter, overtredelser, sjørett, transport, møllevekter, veispørsmål, brospørsmål)
Köp (kjøp, urettferdig avtale, kontrakter – ikke eiendommer)
Fasta (kjøp av fast eiendom, bygninger, budgivning, bygging, pant, lån, pantsettelser, kjøpesumsspørsmål)
Ofredande (skjellsord, slag, slåsskamper, beruselse, løsgjengeri)
Brott (drap, tyveri, flukt, alvorlige slåsskamper, vold, ulovlig hogst, ulovlig brenning av sprit, dødsfall)
Äktenskap (forlovelse, ekteskap, ekteskapsløfte, ulovlig samboerskap)
Ersättning (erstatning i henhold til avtale, lønn, ubetalt gjeld, fordring, avvikling)
Förmyndarskap (saker om foreldreansvar, utnevnelse av verge)
Admin (saker av administrativ karakter. Tingbevis, fødselsattester, avgifter, fravær ved tinget, skattefritak, juridiske spørsmål, utnevnelser, attester, mobiliseringsproblemer, uklarhet om hva saken egentlig gjelder)
Saköre (liste over sakøkere)
Kristendom (nattverd, nærvær i kirken, kunnskap om kristendom)

Registeret er opprettet av private og har tidligere blitt utgitt på CD av Blekinge slektsforskerforening. Kildene er dombøker fra Medelstad tingrett, Riksarkivet i Lund og dombøker fra Göta hovrätt, Riksarkivet i Vadstena. Med tillatelse fra opphavspersonene til registeret og fra foreningen og etterlevende, tilbyr Riksarkivet registeret for nedlasting og bruk med CCO-lisens.

Gjør et søk i dombøkene her

Forrige artikkel1920-folketellingen er nå søkbar også med Trondheim
Neste artikkelMyHeritage har dyplenket søkbar og skannet kilde for 1910-folktellingen