Spøkelser på Skjervøy?

1. Hans Christophersøn tjenende her paa Gaarden, da han 1752 d: 18. Oct: om Aftenen gik ud, saae……

Les mer på bloggen Dokumentene forteller fra Riksarkivet