Stoppet arbeid med bygdebok

Bind 7 del 1 av Gårds- og slektshistorie for Høland og Setskog lansert

Arbeidet med ny bygdebok for Høland og Setskog er stoppet. Pengebruk, spesielt krast forord og tidsbruk skal være blant grunnene.

Innad i kommunen har det vært krefter som har vært i mot arbeidet med bygdeboka fra første bind utkom for snart 20 år siden.

Kritiserte politikere i forordet

Forfatter av nyeste bind, Frode Myrheim, benyttet forordet i bind 7 del 1 til blant annet å kritisere både politikere og tidligere bygdebokforfattere.

I tillegg var manglende styring av pengebruk og tid med på å samle enighet blant politikerne i Aurskog-Høland kommune.

Annonse

Even Berg Nordmo (AP) foreslo at arbeidet skulle stanses og innsamlet materiale skulle sikres noe et samlet kommunestyre enstemming. Med det ble et foreløpig punktum i arbeidet med bygdeboka satt.

Allerede 9 bind utgitt

Til nå har 9 bind i serien om «Gårds- og slektshistorie for Høland og Setskog» blitt utgitt, i tillegg til et hefte med rettelser til bind 1 og 2.

Opprinnelige skulle bygdeboka være komplett i 2025, men arbeidet har trukket noe ut. Anslagsvis gjenstår det syv bind før verket er å anse som komplett, noe som av kommunalsjef Per Ole Rønning for teknisk drift og kultur blir anslått til å ta et sted mellom 7 og 14 år.

Bind 7 del 2 av verket er allerede planlagt til å omhandle vestre del av Vestrengfjerdringen. Nå gjenstår det å se om dette bindet blir en realitet i den form det var tiltenkt.

Les også: Lanserte ny bygdebok i Aurskog-Høland

Kan ikke stanses uten konsekvenser

Utfordringen som ligger i å stoppe videre arbeid med bygdeboka er at kommunen har en ansatt som jobber utelukkende med bygdeboka. I tillegg har kommunen opprettet en abonnementsordning hvor de som ønsker det kan tegne abonnement på videre utgivelser. Rundt 600 personer står i dag som abonnenter på bygdeboka.

Det foreligger dessuten et enormt arbeid som enda ikke er ført i pennen.

Alt dette skal nå politikerne se nærmere på og finne en måte å løse. Det er derfor svært sannsynlig at de til nå 9 bind av «Gårds- og slektshistorie for Høland og Setskog» får følge av i det minste ett nytt bind i tiden som kommer.

Annonse

Se Slekt1s oversikt over Gårds- og slektshistorie for Høland og Setskog.