Stikkort: Bagnsbergene

Nasjonalt krigsminne fredet i Valdres

Riksantikvaren freder Bagnsbergene gard i Sør-Aurdal i Valdres, som er et usedvanlig godt bevart krigsminne med spor etter kamphandlinger under andre verdenskrig.Bagnsbergene gard er...