lørdag, 18. mai 2024

Stikkort: Bergen

Søkbare bilister i Bergen og Hordaland fra 1938

Nyeste tilskudd til tjenesten "Finn slekt" her på Slekt1 er Bilboken for Bergen og Hordaland 1938. Boken inneholder over 5000 biler og deres eiere,...

1920-folketellingen er nå søkbar med Bergen

I begynnelsen av august ble Bergen lagt til i den søkbare utgaven av 1920-folketellingen og med det gjenstår kun Oslo før hele 1920-folketellingen er...

Riksantikvaren freder fattighus for kvinner i Bergen

Riksantikvaren freder Stranges Stiftelse i Bergen, en sosial institusjon for kvinner gjennom mer enn 350 år. Bygningen fra 1751 ligger i et historisk bymiljø...

Republiserte folketellingene fra Bergen 1922 og Gyldenpris 1921

Folketellinger som er kommunale har kortere sperrefrist enn statlige folketellinger, derfor ble folketellingen for Bergen 1922 og Gyldenpris 1921 publisert allerede i 2016.Syv år...