Stikkort: Bilboka 1916

Biler og bileiere fra 1916 er nå søkbare på Slekt1

Samtlige biler i utgivelsen “Fortegnelse over de i Norge indregistrerte motorvogner og motorcykler pr. 1. mai 1916” er nå lagt inn i...