Stikkort: Daniel Folkeson Oddeskar

Ble skamfert av bjørn i Setesdal

En vårdag i 1860 endret livet seg totalt for Daniel Folkeson Oddeskar fra Setesdal. Et tøft liv på en liten husmannsplass skulle...