lørdag, 24. februar 2024

Stikkort: Danmarks adel

“Danmarks adel” fritt tilgjengelig på nett

"Dansk Adels Forening" og "Slægtsforskernes Bibliotek" har nylig gått sammen i en avtale om å digitalisere Danmarks Adels Årbok og gjøre den gratis tilgjengelig på nett. Den tradisjonsrike årboken med røtter tilbake til 1884 da første utgave utkom, er et register over alle nålevende slekter tilhørende Danmarks adel. Årboka inneholder også informasjon om alle kjente medlemmer tilhørende disse slektene.