Stikkort: Det Kongelige bibliotek

Skal digitalisere 600 år med trykte utgivelser

Hele den svenske trykkeproduksjonen fra 1400-tallet og frem til i dag skal nå gjøres digitalt tilgjengelig. Det er målet i en intensjonserklæring...