Stikkort: Det Kongelige bibliotek

Fri adgang til danske historiske aviser

Som i Norge er bibliotekene i Danmark også stengt som følge av Korona-viruset covid-19. Takket være alt arbeid med digitalisering som har...

Skal digitalisere 600 år med trykte utgivelser

Hele den svenske trykkeproduksjonen fra 1400-tallet og frem til i dag skal nå gjøres digitalt tilgjengelig. Det er målet i en intensjonserklæring...