Stikkort: Døde

Register over døde dansker 1943-1969

Har du slekt fra Danmark kan du nå søke opp alle avdøde dansker i perioden 1943 til 1969. Registeret inneholder også dødsårsaken...

Disse danske sidene har som hovedmål å hjelpe deg til å...

Takket være den enorme innsatsen som ligger bak Slekt og Datas Gravminnebase er det i Norge forholdsvis enkelt å finne frem til...

Ferdigstiller databasen «Døde 1951-2014»

Det å søke etter slekt i nær tid kan være utfordrende på grunn av personvernet. Navn og fødselsdato og dødsdato kan imidlertid...

Utvidet database over døde fra Statens institutt for folkehelse

Kilden "Døde 1951-2014" er en nesten komplett liste over nordmenn som døde i denne perioden. Databasen blir gradvis gjort søkbart tilgjengelig på...