Stikkort: Dødsattester

Slik finner du danske dødsattester

Dødsattester utstedes av myndighetene for å bekrefte og registrere en persons død. For slektsforskere kan de være nyttige i forhold til både...

New York har blitt saksøkt for å ikke tilgjengeliggjøre dødsattester

Den ideelle organisasjonen som går under navnet Reclaim the Records, har nå saksøkt New York for at 1,6 millioner dødsattester skal bli...