Stikkort: Dombok

Søk i dombøker for Medelstad, Sverige 1668, 1679 til 1750

Det svenske Riksarkivet har lagt ut over 20.000 saker fra dombøker for Medelstad i Sverige fra 1668 og 1679 til 1750. Over 90.000 personer...

Dombokregister fra Jönköping transkribert

Vestre herred i Jönköpings län har fått sine rettsprotokoller fra 1670-1730 skannet inn. Kun tre år mangler i denne perioden, 1672, 1682 og 1684.Ingemar...