onsdag, 24. april 2024

Stikkort: Folk i Fortiden

Har laget demografisk kart over Danmark 1769-1901

Folketellinger og andre arkivkilder inneholder en masse informasjon og når denne informasjonen blir satt sammen på ulike måter, kan den gi oss et nytt...