Stikkort: Gener

Depresjon kan skyldes arv

Dersom du sliter med depresjon kan dine forfedre ha gjort det samme.Nylig ble...