Stikkort: Kart

Historiske kart fra Finn

Markedsplassen Finn.no lanserte i 2012 historiske kart i sin karttjeneste. Stadig blir nye historiske kart og tegninger lagt til slik at du...

Kan du koble slekten din mot en av disse kan du...

På midten av 1800-tallet var det ikke uvanlig at personer med nedsatte funksjonsevner ble holdt sperret inne i grisebingen. I 1857 ble...

Historiske kart lettere tilgjengelig enn du tror

Du har kanskje oppsøkt et hus eller en gård med spesiell tilknytning til din slekt, men hvordan så det egentlig ut der...