Stikkort: Krigstidsarkivet

Krigstidsarkiver overføres fra Hjemmefrontmuseet til Arkivverket

General Jodl skrev brev der han takket hjertelig for flasken med einersnaps han fikk fra rikskomtmisær Terboven. Nå kan du lese dette og annet...