Stikkort: Krigstidsarkivet

Krigstidsarkiver overføres fra Hjemmefrontmuseet til Arkivverket

General Jodl skrev brev der han takket hjertelig for flasken med einersnaps han fikk fra rikskomtmisær Terboven. Nå kan du lese dette...