Stikkort: Kvinesdal

Ny bygdebok for Fjotland planlagt i år

I fjor kom første bind i serien om Fjotland; "Folk og heim - busetnadshistorie" " ut. Boken ble skrevet av Amund Pedersen og utgitt...

Lanserte ny bygdebok for Kvinesdal

Forrige gang det ble utgitt bygdebøker i Kvinesdal i Agder var på 1960- og 1970-tallet. Bøkene var skrevet av Ånen Årli og besto av...