Stikkort: Meldesedler

2.750 skjemaer over norsk befal 1940-1945 på nett

I april 1944 krevde tyskerne at alt befal som deltok i forsvaret av Norge i 1940, skulle registreres. På den måten kunne okkupasjonsmakten ha...