Stikkort: Møstringsruller

Digitaliserte mønstringsruller fra den amerikanske marinen

Gjennom et samarbeid med ulike aktører har USAs National Archives digitalisert mer enn 500 protokoller av den amerikanske marinens-mønstringsruller.Mønstringsrullene dekker sjøfolk i den amerikanske...