Stikkort: Norges bilbok

Nå kan du søke etter bileiere i Oppland i 1925 og...

Nylig ferdigstilte Slekt1 transkriberingen av Oppland i Bilboka 1925 og Norges bilbok 1935. Du kan derfor nå raskt finne ut om du...

Bileiere fra Hedmark i 1925 og 1935 er nå søkbare

Vi fortsetter transkriberingen av bilbøkene og denne uken har vi lagt ut over 4000 bileiere registrert i bilbøkene fra 1925 og 1935.

Finn ut om dine Akershus-slektninger eide bil i 1935

Arbeidet med å transkribere Norges bilbok fra 1935 skrider stadig fremover. Nå har vi nettopp publisert godt over 8.000 biler og deres...

Nå kan du enkelt finne ut hvem bilen var registrert på

Det var ikke alle som hadde råd til en bil i gamle dager. Kjenner du til nummerskiltet på en bil som var...