Stikkort: Norges bilbok

Over 2000 biler og deres eiere fra Møre samt Sogn og...

Arbeidet med å få Norges Bilbok 1935 søkbar i databaseform nærmer seg slutten, nå har over 2000 biler og deres eiere fra...

Nesten 2000 biler og deres eiere søkbare fra Hordaland

Arbeidet med å digitalisere Bilboka fra 1925 og Norges biler 1935 nærmer seg ferdigstillelse. Nå har vi tilført de digitale utgavene av...

Over 4 000 bileiere fra Rogaland søkbare

Et nytt fylke har blitt lagt til i databasene som inneholder bileiere i 1925 og 1935. Denne gangen er det Rogaland som...

Over 2 000 bileiere fra Vest-Agder søkbare

Eide dine slektninger en bil som var registrert i Vest-Agder i 1925 eller 1935, så kan du nå finne dem igjen i...

Nå kan du søke opp bileiere i Telemark i 1925 og...

Vi utvider stadig samlingen over bileiere i 1925 og 1935. Nå har vi lagt til over 3000 bileiere fra Telemark, som var...

Søk etter bileiere i Vestfold i 1925 og 1935

De to samlingene Bilboka 1925 og Norges bilbok 1935 har nå fått tilført bileiere fra Vestfold. Dette tilskuddet tar antallet søkbare bileiere...

Buskerudbileiere i 1925 og 1935 er nå søkbare på Slekt1.com

Arbeidet med å transkribere bilbøkene ruller jevnt og trutt. Nå har vi lagt inn over 5.000 bileiere fra Buskerud og det tar...

Nå kan du søke etter bileiere i Oppland i 1925 og...

Nylig ferdigstilte Slekt1 transkriberingen av Oppland i Bilboka 1925 og Norges bilbok 1935. Du kan derfor nå raskt finne ut om du...

Bileiere fra Hedmark i 1925 og 1935 er nå søkbare

Vi fortsetter transkriberingen av bilbøkene og denne uken har vi lagt ut over 4000 bileiere registrert i bilbøkene fra 1925 og 1935.

Finn ut om dine Akershus-slektninger eide bil i 1935

Arbeidet med å transkribere Norges bilbok fra 1935 skrider stadig fremover. Nå har vi nettopp publisert godt over 8.000 biler og deres...