Stikkort: Norges bilbok

57.868 biler og deres eiere fra 1935 er nå søkbare

Hele Norges bilbok fra 1935 er nå søkbar på Slekt1. Alle registreringsnumre, med tilhørende bileiere har nå møysommelig blitt lagt inn i...

Over 2000 biler og deres eiere fra Møre samt Sogn og...

Arbeidet med å få Norges Bilbok 1935 søkbar i databaseform nærmer seg slutten, nå har over 2000 biler og deres eiere fra...

Nesten 2000 biler og deres eiere søkbare fra Hordaland

Arbeidet med å digitalisere Bilboka fra 1925 og Norges biler 1935 nærmer seg ferdigstillelse. Nå har vi tilført de digitale utgavene av...

Over 4 000 bileiere fra Rogaland søkbare

Et nytt fylke har blitt lagt til i databasene som inneholder bileiere i 1925 og 1935. Denne gangen er det Rogaland som...

Over 2 000 bileiere fra Vest-Agder søkbare

Eide dine slektninger en bil som var registrert i Vest-Agder i 1925 eller 1935, så kan du nå finne dem igjen i...

Nå kan du søke opp bileiere i Telemark i 1925 og...

Vi utvider stadig samlingen over bileiere i 1925 og 1935. Nå har vi lagt til over 3000 bileiere fra Telemark, som var...

Søk etter bileiere i Vestfold i 1925 og 1935

De to samlingene Bilboka 1925 og Norges bilbok 1935 har nå fått tilført bileiere fra Vestfold. Dette tilskuddet tar antallet søkbare bileiere...

Buskerudbileiere i 1925 og 1935 er nå søkbare på Slekt1.com

Arbeidet med å transkribere bilbøkene ruller jevnt og trutt. Nå har vi lagt inn over 5.000 bileiere fra Buskerud og det tar...

Nå kan du søke etter bileiere i Oppland i 1925 og...

Nylig ferdigstilte Slekt1 transkriberingen av Oppland i Bilboka 1925 og Norges bilbok 1935. Du kan derfor nå raskt finne ut om du...

Bileiere fra Hedmark i 1925 og 1935 er nå søkbare

Vi fortsetter transkriberingen av bilbøkene og denne uken har vi lagt ut over 4000 bileiere registrert i bilbøkene fra 1925 og 1935.