torsdag, 23. mai 2024

Stikkort: Revholtet gård

Riksantikvaren freder skogfinsk tørkehus

Skogfinnene er en av de fem nasjonale minoritetene i Norge. Riksantikvaren freder nå kulturminnet ria fra Revholtet gård, som del av en større satsing...