Stikkort: Rogaland

Bilboken for Rogaland i 1939 er transkribert og søkbare på Slekt1

Har du slekt fra Rogaland, som kanskje også eide bil før andre verdenskrig? Da kan du med stor sannsynlighet søke de opp her på...

Over 4 000 bileiere fra Rogaland søkbare

Et nytt fylke har blitt lagt til i databasene som inneholder bileiere i 1925 og 1935. Denne gangen er det Rogaland som med sine...