Stikkort: Sikkerhet

14 januar 2020 er det slutt på sikkerhetsoppdateringer til Windows 7

Antall installasjoner av Windows 10 har passert antall installasjoner av Windows 7. Bruker du fortsatt Windows 7 må du snart se deg...