Stikkort: Skottlands 1921-folketelling

1921-folketellingen for Skottland på nett

Den 30. november 2022 ble folketellingen fra 1921 for Skottland for første gang publisert for allmennheten.