Stikkort: Slektsforskerkonferansen 2020

Arrangerer for første gang egen konferanse for slektsforskere

I år arrangerer Norsk Slektshistorisk Forening Slektsforskerkonferansen 2020. Konferansen holdes på Gardermoen og flere kjente navn står på listen over foredragsholdere.