Stikkort: Sogn og Fjordane

Lager bygdebok på dugnad

I Eid i Sogn og Fjordane har en gruppe mennesker nå satt seg fore å lage ny bygdebok for Eid gjennom dugnad....