Stikkort: Universitetet i Oslo

Allerede i vikingtiden var sild en stor handelsvare i Østersjøen

Gamle beinrester kaster nytt lys over sildefisket i Østersjøen. Silda var en viktig handelsvare 400 år tidligere enn det man hittil har trodd.Fisket etter...

Vikingtidsmuseet må bygges som planlagt

Statsbygg varslet tidligere i år at prosjektet ikke lar seg realisere innen vedtatt kostnadsramme. Kunnskapsdepartementet ga deretter Statsbygg og Universitetet i Oslo i oppdrag...

Universitetet i Oslo lanserer P2-serie om Samenes historie

I en ny UiO-produsert radioserie på NRK P2 fortelles norgeshistorie med et samisk perspektiv. Premiere 4. november.Norge har alltid vært et multikulturelt samfunn. I...