fredag, 12. april 2024

Stikkort: Utvandrerne (film)

Utvandrerne, ny film fra Erik Poppe

Svært mange har slektninger som var en del av de tre store utvandringsbølgene fra Norge til USA på 1800- og 1900-tallet. Nå kan du...