Stikkort: Valdres bygdebok

Hva skjer med arkivmateriale fra arbeid med bygdebøker?

Det ønsker Valdresmusea nå et svar på. Valdresmusea oppbevarer for øyeblikket arkivmaterialet etter produksjonen av Valdres bygdebok. Nå har de bedt Regionstyret i Valdres...