mandag, 4. mars 2024

Stikkort: Veier

Tilskudd til frivillige lag som rydder vei for lokal historie

Riksantikvaren skal i år fordele 2,5 millioner kroner til frivillig arbeid med lokale, historiske ferdselsårer. Foreninger og lag kan søke via sin fylkeskommune eller...