onsdag, 29. november 2023

Stikkort: Vestland

Ny bygdebok for Eid

For to år siden stemte formannskapet i tidligere Eid kommune for å bevilge 600.000 kroner til ferdigstillelsen av nye Eid bygdebok. Nå er første...

Utsetter utgivelsen av dugnadsboka

Første bind av bygdeboka for tidligere Eid kommune var opprinnelig planlagt utgitt i 2020. Nå sier Trygve Espe, leder i Eid sogelag, at han...

Neste år kommer bygdeboka for Alversund

Dersom alt går etter planen vil bygdeboka for Alversund bli trykket til neste år. Bygdeboka vil ta for seg gårds- og slektshistorie i bygda...