Tilgjengeliggjør arkivene etter Alexander Kielland-ulykken

27. mars 1980 kantret boligplattformen Alexander Kielland og 123 mennesker som jobbet på Ekofisk-feltet i Nordsjøen omkom. Nå tilgjengeliggjør Arkivverket det arkivmaterialet som ikke er unntatt offentligheten på Digitalarkivet.no.

Dårlig vær kvelden da ulykken inntraff

Da ulykken inntraff forløp livet ombord på boligplattformen som normalt. Mellom 50 og 80 arbeidere så film i de to kinosalene ombord, mens rundt 50 satt i spisesalen, de øvrige var i lugarene eller i operasjonsrommene.

På grunn av det dårlige været ble normal prosedyre fulgt med å forhale boreplattformen Edda vekk fra boligplattformen Alexander Kielland, da skiftet på Edda var over. Like etter denne manøveren brakk et av benene til boligplattformen av og Alexander Kielland krenget  med 35 graders vinkel. Det tok ikke mer enn 20 minutter etter at hendelsen inntraff til hele boligplattformen hadde kantret og lå opp ned i vannet. Norges verste ulykke offshore var med det et faktum. 

Arkivene etter ulykken tilgjengeliggjøres

Fagdirektør Erland Pettersen ved Arkivverket sier i en pressemelding følgende: «Vi skal nå gjøre vårt ytterste for å gjøre tilgjengelig de arkivene vi kan offentliggjøre. Dette er viktig dokumentasjon av en alvorlig hendelse i norsk historie.»

Store deler av arkivene etter ulykken er allerede tilgjengelige for publikum. Enkelte arkivdeler er imidlertid unntatt offentligheten, da de innholder taushetsbelagt informasjon. Sistnevnte arkivsaker vil likevel være tilgjengelige for forskere.

Nå jobbes det med å skille det taushetsbelagte arkivmaterialet fra de øvirge arkivedelen fra ulykken, slik at mest mulig snart kan tilgjengeliggjøres via Digitalarkivet.


Kilder:

http://www.mynewsdesk.com/no/arkivverket/pressreleases/arkivene-etter-kiellandulykken-gjennomgaas-og-tilgjengeliggjoeres-2799844

https://snl.no/Alexander_L._Kielland-ulykken