I 1889 flytta Ingvald Martinussen heim frå Amerika. I bagasjen hadde han frø som skulle spira til å bli eit usannsynleg landbrukseventyr ved Sognefjorden.

I 1889 fann ein nordmann vegen tilbake over Atlanteren. Ein visjonær som såg moglegheiter i heimlandet få hadde sett før han

Les mer på NRK.no