Tredje bind av Gards- og slektshistorie for Oppdal

Fredag 19. juni er det lanseringsfest for tredje bind ut i serien «Gards- og slektshistorie for Oppdal» i Sør-Trøndelag. Det er Oppdal Historielag og Oppdal kommune som skal presentere boken, skrevet av Ola Bjerkås, som tar for seg Båggåstronda og Spælen.

Bjerkås har også skrevet bind 2 i serien, mens første bind ble skrevet av Grete Høgset. I Oppdalguiden kan du lese mer om dette og andre bygdebokprosjekter i Oppdal.