Trysil-boka : bidrag til bygdens historie 5, Gardsnavnregister S

Tilbake til bygdebøker i Hedmark

 Gardsnavn, gnr./bnr.,  Familienavn      Side
    
Sagmoen 69-2 (P1), Långflon/P/lassen/Aas         119
Sagmoen 9-5 (Støa), Pettersen/Va//set’n        169
Sagnøya 27-7 (P1), Skjærstad        119
Saksrudstugua (Øst), se Fallet        319
Sandmoen 9-133 (Ljd), Sandvik        226
Sandvik 9-90 (Ljd), Sandvik        226
Saustrupen (Lut), se Grønvold          19
Schulstad 33-159 (Øst), Sætre        381
Sellanrå 70-64 (Skjærb), se u. Jon-Dahl          58
Sevaldshaugen 9-350 (Ljd), Skoglund        227
Sigstad 69-21 (Lut), Lileng          43
Sjøbo 68-36 (Lut), Skjæret/Larsen          43
Sjøli 20-36 (Øst), Kjernaasen/Sjøli        381
Sjøstrand 68-35 (Lut), Berg          44
Skaftet 18-1 (Ljd), Moen/Larsen        227
Skarhaug 31-133 (Øst), Skaaret        382
Skarli 10-38 (Skå), Skåret        269
Skjeftodden 69-6 (Lut), Lie/Bakken          44
    
SKJÆRBERGET (Skjærb) krets begynner          51
Handel, se Lien, Nordgård Larses og Paulsbyen Skolehus og forsamlingslokale, se              67
    
Skjærberget Søgarn 70-1 (Skjærb), Søgård          68
Skjærbæk 5-24 (Øst), Persen/Lilleberg        382
Skjærholla 37-32 (Øst), Skjærholden        382
Skjæråsen 33-12 (Øst), Nordli/Skjæraasen        383
Skjæråsen Mellom 33-57 (Øst), Skjæraasen        386
Skogheim 26-159 (Lsj), Lyseggen        121
Skogheim 31-257 (Øst), se legeboligen        405
Skogheim 9-167 (Ljd), Bue/Halvarsson        229
Skogli 14-6 (Øst), Ryskdalen/Skogli        387
Skogli 3-13 (Ltj), Bakken        121
Skoglund 27-4 (Lsj), Heggberget        122
Skoglund 3-18 (Ltj), Bakken        122
Skoglund 69-23 (P1), Lileng        122
Skoglund 9-74 (Ljd), Skoglund        229
Skogly 16-148 (Øst), Gjøstøl        387
Skogly 9-274 (Støa), Sandmon        170
Skogly 9-335 (Ljd), Larsen        229
Skogmo 9-428 (Ljd), Lans        230
Skogstad 24-14 (Øst), Skogstad/Kjærnet        388
Skogstad 9-91 (Ljd), Sætersmoen        230
Skogtun 26-459 (Lsj), Aker         123
Skogtun 31-370 (Øst), Skogstad        388
Skogtun 9-652 (Ljd), Nome        230
Skogvold 27-8 (P1), Nyvold        123
     
SKÅRET (Skå) krets begynner        253
Forsamlingslokale og skytterbane, se Fram Skolehus og grendehus        269
Telefon, se Solheim  
    
Skåret Søgarn 11-1 (Skå), Skaaret        269
Skåret Jons 11-2 (Skå), Skaaret        271
Skåret Otters 11-4 (Skå), Skåret        272
Skåret Halvors 11-5 (Skå), Skaaret/Linnes        273
Skåret Nygård 11-18 (Skå), Skaaret/Løken        274
Skårheim 11-48 (Skå), Skåret        275
Sletten 15-43 (Nesv), Sletten        296
Smedstad (Støa), Smedstad        170
Solbakken 31-118 (Øst), Grambo/Smestad        388
Solbakken 7-15 (Her), Kristiansen, Konrad        156
Solbakken 9-186 (Ljd), Nordmoen/Lans        131
Solberg 37-59 (Øst), Skjærholden/Fallet        388
Solbu 27-34 (Lsj), Bekkelund, Kjell        123
Sole 27-6 (Lsj), Karlsmoen        123
Sole 31-49 (Øst), Bæk/Bekk        389
Sole 68-15 (P1), Bakken, Steinar        125
Soleng 68-43 (P1), Mykleset         125
Solgløtt 26-504 (Lsj), Storjordet         126
Solhaug 31-99 (Øst), Kolos/Grønåsen        390
Solhaug 9-504 (Ljd), Nordmoen        231
Solheim «Sentralen» (Skå), Smordalen        275
Solheim (Øst), Skogli, se Biten        308
Solheim 31-260 (Øst), Skogstad/Mathisen        390
Solheim 69-11 (Lut), Henriksen/Grønoset          45
Solheim 9-89 (Ljd), Solheim/Ritland        231
Solhøi 31-224 (Øst), Hemstad        390
Solli 15-31 (Nesv), Håkonsen        297
Solli 9-243 (Ljd), Lokholt        232
Solli 9-83 (Ljd), Bernts/Stenberg/Nordmoen        232
Solstad 15-44 (Nesv), Nohr        297
Solstad 3-72 (Ltj), Granberg        126
Solstad 3-81 (P1), Lileng        126
Solstad 9-143 (Ljd), Solstad        232
Solstrand «Olas» 1-15 (Lut), Lutnæs/Grønnæss          31
Soltun 10-67 (Ljd), Nordnes        233
Soltun 27-46 (Lsj), Karlsmoen        126
Solum 16-72 (Øst), Hemstad        390
Solvang 17-90 (Nesv), Flermoen        297
Solvold 1-3 (Lut), Granli, se Bustad Solvold          10
Solås 3-58 (Ltj), Granberg        126
Staboe 16-66 (Øst), Staboe        391
Sten 24-11 (Øst), se TbI s. 724   
Stenbakken 9-586 (Ljd), Steen        233
Stene 31-25 (Øst), Berget        391
Stenholla (Øst), Rønningen/Agnehäll        391
Stenli 26-117 (Ltj), Lyseggen        127
Stenmo 70-35 (Skjærb), Stenmo/Rønnestad          70
Stenneset (Lut), Stenneset          45
Stenrud 3-37 (Ltj), Henriksen/Stenrud/Kvile        127
Stensheim 16-88 (Øst), Norgreen        391
Stensvold 24-19 (Øst), Sten/Blomberg        391
Storbrenna 1-100 (Lut), Storbrenna          46
Storbækken 9-166 (Støa), Sandmon        170
Storbækken 9-96 (Støa), Skjærbekk        161
Strand 11-28 (Skå), Strand/Langhol        276
Strand 2-2 (Lut), Olsen/Davidson           46
Strand 9-192 (Ljd), Fosheim/Lokholt        233
Strandli 1-27 (Lut), Strandli          46
Strandli 8-28 (Støa), se Halvorseth        165
Strandli 9-323 (Ljd), Lans        233
Strandsjø 33-153 (Øst), Bovold/Strand        391
Strandvold 9-184 (Ljd), Larsen        233
Strømbu 9-379 (Ljd), Floden        234
Strømstad 9-86 (Ljd), Sevaldsen/Norstrøm        235
Stuan 9-294 (Ljd), Bekkevold        235
   
STØA (Støa) krets begynner        161
Støa Fellesbeite A/S, Grendehuset, Støa Handel (se også Moberg), Støa Kanal og Skolehuset  174-177
   
Støa Søgarn 8-1 (Støa), Støa         171
Støa Nordgarn 8-22 (Støa), Olsen/Storbæk         172
Støheim 9-116 (Støa), Støheim         177
Svingen 17-119 (Øst), Ho/den/Bjørseth         392
Sydvang 3-75 (Ltj)           60
Systeråsen 1-129 (Lut), Lutnæs          47
Særnmo 10-16 (Ljd), Særnmo        235
Sæter 5-4 (Ljd), Bakken        128
Sætersmoen 9-46 (Ljd), Sætersmoen/Kveen        236
Sætre 9-191 (Ljd), Børresen/Nymoen         236
Søbak 26-155 (Lsj), Ga/aasen/Tannåneset/Gustavsen        128
Søberg 5-94 (Ltj), Bustad        129
Søby 26-160 (Lsj), Rønningen/Skjærstad        129
Søder 31-356 (Øst), Moen        328
Søgarn Galåsen (Gal)           87
Søgarn Skjærberget (Skjærb)           68
Søgarn Skåret (Skå)         269
Søgarn Støa (Støa)         171
Søgård Floden 31-98 (Skå), Moren        276
Søjordet 16-64 (Øst), Pedersen        392
Sønstebø 33-190 (Øst), Sønstebø        393
Sønsthagen 14-20 (Øst), se Skogli        387
Søre Trysil Samfunnshus/skole (P1)         129
Sørhaug 31-65 (Øst), Skjærbekk        393
Sørhus 9-73 (Ljd), Sørhuus        236
Sørli 17-29 (Øst), Håkonsen/Sørli/Nerby         393
Sørli 9-214 (Ljd), Fossheim        237
Sørli N 3-8 (Ltj), Skogvokterbolig, Solberg)Nordberg        131
Sørli S 3-27 (Ltj), Sørli         132
Sørum 8-35 (Støa), Støa        178
Sørå 1-74 (Lut), Lutnæs           47
Søvik 68-17 (P1), Sætre        133